Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις

rr

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και επιπλέον με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
01.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) 
02.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου. 
03.Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα. 
04.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας. 
05.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης