Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις

rr

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και επιπλέον με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
01.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) 
02.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου. 
03.Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα. 
04.Πιστοποιητικό τελεσιδικίας. 
05.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης

Καταχώρηση Υιοθεσίας

ii

Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των γονέων ή αυτού που προβαίνει στην υιοθεσία όταν το υιοθετούμενο τέκνο είναι ανήλικο. Στην περίπτωση υιοθεσίας ενηλίκου τέκνου η υιοθεσία δηλώνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα από τον θετό γονέα ή τον ίδιο ενήλικο.

  • Δικαστική απόφαση
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικία
  • Έκθεση επίδοσης της δικαστικής απόφασης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ………………
  • Αίτηση προς το Ληξιαρχείο
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του/της
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης Υιοθεσίας

ss

Δήλωση Γέννησης

 

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό.

 

Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μέχρι  εκατό (100) ημέρες μετά τον τοκετό, τότε απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου αξίας 4,50 Ευρώ.

 

Μετά τις εκατό (100) ημέρες απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου αξίας 13,50 Ευρώ.

ss

Δήλωση Βαπτίσεως

 

Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Παγγαίου πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας.

 

Εκπρόθεσμη Προθεσμία Δήλωσης : Εντός 90 (ενενήντα ) ημερών από την διενέργεια της.

 

Εκπρόθεσμη Προθεσμία Δήλωσης: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με χαρτόσημο 4,40 Ευρώ . Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου χαρτοσήμου 13,50 Ευρώ.

 

Υπόχρεοι δήλωσης : Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι  εξ΄αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως :

 

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον αν
  • Ταυτότητα του δηλούντα

;

Καταχώρηση Διαζυγίου

δδ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ

2)ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

3) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ( Αυτό γίνεται μόνο όταν στο διατακτικό της Δικαστικής απόφασης δεν αναφέρεται ποιος αναλαμβάνει την Επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων).

  • ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Σε περίπτωση τέλεσης ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ που λύεται την λύση συνοδεύει η Δικαστική Απόφαση με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1

 

Η ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ  Η΄ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 4,50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ  13,00 ΕΥΡΩ

αα