Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Νικήσιανης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μ. Βασιλειάδου
Τηλ. 25923 50032  

Ελευθερούπολη,  12 – 10 – 2015
Αριθ. Πρωτ.:  1371

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται  στην υπ’ αριθ. 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παγγαίου και βάσει του Π.∆. 270/81,για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. στη Δ.Κ. ΝΙκησιανης της Δ.Ε. Παγγαίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμέρισμα Δ.Κ. Νικησιανης. Η συνολική καθαρή επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. και να πληρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική απόφαση.

Οι Αιτήσεις- Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ηµέρες σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαιου, Φρ. Παπαχρηστιδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης µπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2592350032, αρμόδια υπάλληλος Βασιλειάδου Μάλαμα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

Μποσμπότης Χρήστος

 

 

{backbutton}

Εγγραφές - Επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2015-2016

Η Υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ξεκινήσουν από 2/6/2015 έως 30/6/2015.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον σταθμό στον οποίο θέλετε να φιλοξενηθεί το παιδί σας.  Τα αποτελέσματα ,εγγραφών & επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ.

Στα βρεφικά τμήματα , θα φιλοξενηθούν παιδιά από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Στα προνηπιακά  τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 2.5 ετών  έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

Δικαιολογητικά εγγραφών  -επανεγγραφών

1. Αίτηση ( έντυποδίνεται από τον Σταθμό )

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

3. Ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού συμπληρώνεται  από τον παιδίατρό σας ( έντυπο δίνεται από τον Σταθμό) καθώς και προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας με τα εμβόλια.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ.έτους  2015 ( για εισοδήματα του 2014)

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι.

-Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ

 

{backbutton}

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση "Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου" 20.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μιχαηλάκης Παύλος
Τηλ. +30 25923 50046
Fax: +30 25923 50045
E-mail:

Ελευθερούπολη,   14 / 05 / 2015

            Αρ. Πρωτ.    477

 

 

Προς:

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ν.Π.Δ.Δ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αριθμ. 7/14-05-2015

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

            Καλείστε στις 20-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

Δημιουργία λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση οργάνων για την κίνηση του. – ΦΕΚ 41/Α’/20.04.2015.

Θέμα

2ο

:

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα).

Θέμα

3ο

:

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην Νικήσιανη, για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Νικήσιανης.

Θέμα

4ο

:

Ίδρυση και Λειτουργία παραρτήματος παιδικού σταθμού στο Δ.Δ Νέας Περάμου του ΔΠΣ Αγ. Ανδρέα

Θέμα

5ο

:

Ενημέρωση του Δ.Σ για την παλαιότερη σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Συνεργώ» και εξουσιοδότηση του Προέδρου για περαιτέρω ενέργειες.

Θέμα

6ο

:

Εγγραφές νηπίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Μποσμπότης

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση "Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου" 22.04.2015 (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μιχαηλάκης Παύλος                                                                                                    Ελευθερούπολη,   17 / 04 / 2015
Τηλ. +30 25923 50046                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.    –  349  
Fax: +30 25923 50045
E-mail:

 

Προς:

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Αριθμ. 6/17-04-2015

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στις 22-04-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

Θέμα

2ο

:

Έγκριση παρακράτησης τακτικής συνδρομής των Υπαλλήλων του ΝΠΔΔ υπέρ του Σωματείου τους μέσω της μισθοδοσίας τους από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Θέμα

3ο

:

Εγγραφές νηπίων

Θέμα

4ο

:

Διαγραφές νηπίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χρήστος Μποσμπότης

Πρόσκληση (.pdf)

 

{backbutton}