Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2022-2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2022-2023

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ξεκινήσουν από 10/05/2022 έως  31/05/2022.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με email με θέμα: «Αίτηση Εγγραφής (ή Επανεγγραφής) στη Δομή …………... (αναγράφετε την δομή που επιθυμείτε)»  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανάλογα με την δομή στην οποία επιθυμείτε να επιλεγείτε (βλ. Παράρτημα 1).  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αργότερα μετά από ενημέρωση σας από τους υπεύθυνους της κάθε δομής. Παρακαλούμε προσοχή στην συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και ιδιαίτερα στα τηλέφωνα επικοινωνίας σας και στο email.

Τα αποτελέσματα, εγγραφών & επανεγγραφών θα ανακοινωθούν στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Στα προνηπιακά  τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Παγγαίου και τις ώρες λειτουργίας, δείτε το σχετικό συνημμένο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα 1.

Δικαιολογητικά εγγραφών  - επανεγγραφών

1.Αίτηση (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό – συνημμένο αρχείο).  ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΒΝΣ__ΔΠΣ

2.Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

3.Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων (έντυπο δίνεται από τον Σταθμό - συνημμένο αρχείο) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο καθώς και προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας με τα εμβόλια. Βεβαίωση_Υγείας_Βρεφών_και_Νηπίων

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδημάτων 2020 για μοριοδότηση της επιλογής σας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και Εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα έτους 2021 (το δικαιολογητικό θα προσκομίζεται στους παιδικούς σταθμούς μετά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων) για τον υπολογισμό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

5.Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αν οι γονείς είναι άνεργοι.

6.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Ο πρόεδρος

Καλλινικίδης Ανδρέας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΒΝΣ_-_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΟΝΕΩΝ

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Νικήσιανης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 38
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μ. Βασιλειάδου
Τηλ. 25923 50032  

Ελευθερούπολη,  12 – 10 – 2015
Αριθ. Πρωτ.:  1371

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται  στην υπ’ αριθ. 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παγγαίου και βάσει του Π.∆. 270/81,για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. στη Δ.Κ. ΝΙκησιανης της Δ.Ε. Παγγαίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμέρισμα Δ.Κ. Νικησιανης. Η συνολική καθαρή επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. και να πληρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική απόφαση.

Οι Αιτήσεις- Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ηµέρες σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαιου, Φρ. Παπαχρηστιδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης µπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Κοινωνική φροντίδα και προσχολική αγωγή» του Δήμου Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137 Τ.Κ. 64100 στην Ελευθερούπολη .

  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2592350032, αρμόδια υπάλληλος Βασιλειάδου Μάλαμα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

Μποσμπότης Χρήστος

 

 

{backbutton}