Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου
Τίτλος
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Φεβρουάριος 2016
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Ιανουάριος 2016
Αριθμ. 10/2016 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: "Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2015"
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2015
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2015
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2016
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2015
Υπ. Αριθμ. 495/2015 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2015"
Απόφαση 270/2015 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου
Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2015