Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου
Τίτλος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Τροποποίηση του τµήµατος του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) που αφορά το ∆ήµο Παγγαίου έτους 2020»
Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων ∆΄Τριµήνου οικον. έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΟΠΔ 2020 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2020