Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών

 ΓΓ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης για κατοχή αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου/ μελισσοσμηνών απαιτούνται:

  1. Έντυπη αίτηση αιτήματος
  2. Δήλωση ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ τρέχοντος έτους
  3. Ε9 ή άλλο αποδεικτικό κατοχής αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου στο Δήμο (κατά περίπτωση ελαιοκομικό μητρώο, αμπελουργικό μητρώο, συμβόλαιο ενοικιαστήριο, μητρώο αιγοπροβάτων κτλ.)

 

AITHΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ για Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών (.pdf)


AITHΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ για Χορήγηση Βεβαίωσης Κατοχής Αγροτικης Περιουσίας/ Ζωικού κεφαλαίου/ Μελισσοσμηνών (.doc)

Χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική στρατιωτική άδεια

ll

Η αγροτική άδεια χορηγείται

  • στους κατ' επάγγελμα αγρότες, 
  • στους έχοντες αγροτικές ασχολίες 
  • και σ' όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού είναι κατ' επάγγελμα αγρότης.

Για την χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική  στρατιωτική άδεια ο  ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • αντίγραφο εντύπου Ε1
  • αντίγραφο εντύπου ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ(Ο.Σ.Δ.Ε.)

 

Αρχείο

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική  στρατιωτική άδεια

Μεταβίβαση Ζώων

 

Για την μεταβίβαση ζώων είναι απαραίτητη η παρουσία πωλητή και αγοραστή γιατί συνυπογράφουν και γίνεται θεώρηση του γνησίου των υπογραφών τους( με τις ταυτότητες τους και τα Α.Φ.Μ. τους).

 

Αρχείο

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση- για μεταβίβαση ζώων

 

aa

Βεβαίωση τριμελούς επιτροπής για παραγωγούς - πωλητές λα'ι'κών αγορών

fff

Για την Βεβαίωση τριμελούς επιτροπής για παραγωγούς - πωλητές λα'ι'κών αγορών

απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά και αίτηση.

 

Αρχείο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ