Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

Για Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας απαιτούνται τα παρακάτω:

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).

 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας) 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

AA

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

 2. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης 

Αρχεία

doc 'Εντυπο αίτησης επανεγγραφής ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

SS

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

 2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.

 3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

TT

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

 2. Δύο φωτογραφίες 

 3. Φωτοτυπία της ταυτότητας

 4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος

 5. Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες 

Αρχεία

doc Αίτηση για πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww