Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου

  2. Δύο φωτογραφίες 

  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας

  4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος

  5. Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες 

Αρχεία

doc Αίτηση για πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

ww