Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

  2. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

  3. Φωτοτυπία ταυτότητας 

  4. Οικογενειακής κατάστασης(από όπου είναι ετεροδημότισσα )

εγγραφή άγαμης μητέρας

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

  2. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης αν υπάρχει 

  3. Φωτοτυπία ταυτότητας 

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο