Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Λίστα άρθρων στην κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του κόμβου της Τ.Κ Μουσθένης του Δήμου Παγγαίου'' 05 Απριλίου 2019 Εμφανίσεις: 943
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 11 Φεβρουαρίου 2019 Εμφανίσεις: 928
Απόφαση 463/2018 "Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικ. Έτους 2019 12 Δεκεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 839
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Παγγαίου 10 Δεκεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 906
Συμπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου, ως προς το σκέλος 5 της παραγράφου Α΄(Τέλος ενταφιασμού 27 Νοεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 832
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018 27 Νοεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 858
Απόφαση 152/2018 - Έγκριση της έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου Οικ. Έτους 2018 17 Μαϊος 2018 Εμφανίσεις: 1282
ΑΠΟΦΑΣΗ 518_2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 22 Μαρτίου 2018 Εμφανίσεις: 1552
Απόφαση 30/2018 - Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 15 Φεβρουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 1290
Απόφαση 446/2017 "Ανάκληση των αριθμ. 168/2017 και 384/217 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί της παρατέσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου 05 Δεκεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1464
Απόφαση 404/2017 "Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παγγαίου 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1473
Απόφαση 403/2017 "Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικ. Έτους 2018 09 Νοεμβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1609
Απόφαση 414/2017 "Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου Οικ. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2017 27 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1562
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1995
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03 Οκτωβρίου 2017 Εμφανίσεις: 1502
Απόφαση 268/2017 "Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 "Ενταφιασµός νεκρών" του Κανονισµού ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων Γενικά του ∆ήµου Παγγαίου" 08 Αυγούστου 2017 Εμφανίσεις: 1523
Λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου 09 Ιουνίου 2017 Εμφανίσεις: 1704
Απόφαση Δ.Σ. 167/2017 με θέμα: Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2017 19 Μαϊος 2017 Εμφανίσεις: 1604
Απόφαση 76/2017 - Καθορισµός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας 27 Μαρτίου 2017 Εμφανίσεις: 1642
Απόφαση 47/2017 ΔΣ με θέμα Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων ∆΄ Τριµήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου οικον. έτους 2016 24 Φεβρουαρίου 2017 Εμφανίσεις: 1646