Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Αποφάσεις Δημάρχου

Λίστα άρθρων στην κατηγορία Αποφάσεις Δημάρχου
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010) 02 Φεβρουαρίου 2012 Εμφανίσεις: 3168
Απόφαση 328/2011: Ορισμός Ταμιακής Διαχειρίστριας Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο "Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου" 19 Μαϊος 2011 Εμφανίσεις: 3009
Απόφαση 233/2011: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους 12 Απριλίου 2011 Εμφανίσεις: 3315
Απόφαση 72/2011: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 24 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 3808
Απόφαση 49/2011: Κλήση σε απολογία τοα τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, Μηλιάτη Ιωάννη 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 0
Απόφαση 40/2011: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για την Επικουρία του Δημάρχου Παγγαίου 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 4559
Απόφαση 39/2011: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για την Επικουρία του Δημάρχου Παγγαίου 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 5032
Απόφαση 18/2011: Ορισμός Αιρετών για Τέλεση Πολιτικού Γάμου 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 3625
Απόφαση 13/2011: Ορισμός Στατιστικών Ανταποκριτών Δήμου & Ν.Π.Δ.Δ. 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 4349
Απόφαση 11/2011: Σύσταση Επιτροπής Απογραφής 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 3776
Απόφαση 06/2011: Ορισμός Ιατρού Εργασίας 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 3023
Απόφαση 04/2011: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 2470
Απόφαση 02/2011: Ορισμός Ταμία και Εισπράκτορα 02 Φεβρουαρίου 2011 Εμφανίσεις: 0