Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία ΕΡΓΑ
Τίτλος
'Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παγγαίου
Περί Ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου : Παρεμβάσεις σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Παγγαίου»
Περί ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου : Επισκευές και αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών του Δήμου Παγγαίου»
Περί ορισμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 95068)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Παρεμβάσεις σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Παγγαίου "
Συντηρήσεις και επισκευές υποδομών Δ. Παγγαίου